inschrijven en opzeggen

 

Om je kind of jezelf in te schrijven kun je dit inschrijfformulier (pdf) downloaden.

Het formulier kan worden gemaild naar info@gvdalto.nl. Ook kan je het afgeven aan een trainer.

 

Reglement

1   INSCHRIJVEN
1.1   Bij inschrijving als nieuw lid is € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd (na twee gratis proeflessen). Dit bedrag wordt verrekend middels de eerste rekening.
1.2   Men wordt lid op de datum, zoals vermeld op het inschrijfformulier.
     
2   OPZEGGEN
2.1   Binnen het half jaar waarin men opzegt, is de gehele contributie verschuldigd. De halfjaarstermijnen gaan in op 1 april en 1 oktober. Uw opzegging moet voor die datum door DALTO ontvangen zijn, om geen contributie over het komende half jaar te hoeven betalen.
2.2   Opzeggingen worden uitsluitend schriftelijk geaccepteerd per e-mail aan info@gvdalto.nl of per post, t.a.v. Ledenadministratie Dalto, Van Wassenaerstraat 4, 3971 VM, Driebergen.
2.3   Wegblijven of mondelinge opzegging bij de leiding ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.