cropped-logo2-groot.jpg

Contributie

Automatische incasso van de contributie plaats vindt begin april en oktober plaats. Bij inschrijving wordt betaald naar rato van het aantal deelgenomen maanden tot aan het volgende betalingsmoment.

De contributie per halfjaar met ingang van 1 oktober 2019 is als volgt: 

  • Inschrijfgeld €7,50
  • Turnen kinderen 0 t/m 15 jaar € 61,00
  • Turnen selectietraining € 255,–
  • Body shape: €67,50 (senior) € 61,00 (junior)
  • Volleybal € 78,00

Betaling van de contributie kan via automatische incasso of nota

Wij vragen onze leden om de betaling van de contributie per automatische incasso te laten gebeuren. Tweemaal per jaar, zoals gebruikelijk in april en oktober, ontvangt u van ons een factuur. Bij automatische incasso hoeft u dan niets meer te doen. U kunt op ieder gewenst moment de automatische betaling stopzetten en u heeft het recht, indien u niet akkoord gaat met het afgeschreven bedrag, het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving te laten terugboeken.

BELANGRIJK: Indien u niet voor automatische incasso kiest, dan wordt op elke factuur een administratietoeslag van € 10,= gelegd en moet u zelf het bedrag via internetbankieren of via een overschrijvingsformulier overmaken. Automatische incasso voorkomt extra administratiekosten en heeft voor ú het voordeel dat u niet meer aan betaling hoeft te denken en voor onze vereniging het voordeel dat het geld op tijd op onze rekening binnen is. Machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar in de gymzaal, via de ledenadministratie. Ook is de SEPA-machtiging hier te downloaden.

 

DALTO CONTRIBUTIEREGELING

1   BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE
1.1   Ieder lid is contributie verschuldigd. Dit moet via automatische incasso of nota (bankover-schrijving of internetbankieren) bij vooruitbetaling worden voldaan per 1 april en 1 oktober.
1.2   Voor leden die niet via automatische incasso betalen, wordt een administratietoeslag van €10,= per factuur gerekend.
1.3   Het niet op tijd betalen van de contributie heeft tot gevolg dat u bij de eerste betalingsherinnering € 2,50 extra en bij de tweede herinnering € 5,00 extra moet betalen.
     
UITZONDERINGEN  
     Het bestuur beslist over uitzonderingen op deze contributieregeling.