Statuten

Gymnastiek en Turn vereniging Dalto bestaat sinds 1937 en heeft zich in deze periode ontwikkeld tot de vereniging die het nu is. Dit betekent dat de statuten van de vereniging mee moeten wijzigen met de vereniging én met gewijzigde wet- en regelgeving. 
De statuten worden daarom in de komende periode opnieuw opgesteld en na goedkeuring in de ALV, op deze plaats gepubliceerd.

<zodra er actuele statuten beschikbaar zijn, komt hier een korte samenvatting van de statuten en een link naar de actuele versie.

 

PDF van de statuten toevoegen!

Statuten en Privacy Overzicht