Nieuwsbrief juni 2022

Het einde van het seizoen 2021-2022 nadert, met deze nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte  van wat er speelt bij Dalto. Veel leesplezier!

 

Beste leden, ouders en verzorgers van leden,

We naderen al weer het einde van het turnseizoen 2021/2022. Na de Corona beperkingen aan het begin van het seizoen hebben we alle trainingen gelukkig grotendeels op de gebruikelijke wijze kunnen aanbieden en hebben onze selectiemeiden een aantal mooie wedstrijden kunnen turnen. Naast veel blije gezichten bij onze selectiemeiden, leverde dit Marit ook nog een medailleplaats op!

Er komen bovendien nog een aantal mooie activiteiten aan voor de zomervakantie, denk hierbij aan de training op 25 juni in Utrecht met alle recreanten en selectieleden en het afscheid van Suzan en Raymond op 2 juli.

Er staan voor Dalto een aantal belangrijke veranderingen op stapel waarover we jullie willen informeren en waarbij we ook jullie hulp in het nieuwe seizoen nodig hebben. Hieronder lichten we jullie hierover in. Voor vragen of andere reacties kunnen jullie je uiteraard melden bij één van de bestuursleden of trainsters.

 

Opvolging Suzan en Raymond

 

Zoals inmiddels bekend stoppen Suzan en Raymond na dit seizoen met het trainen van onze recreanten op de donderdag en onze selectieleden op donderdag en zaterdag. We zijn als bestuur druk bezig met het regelen van opvolging, dit is echter nog niet zo eenvoudig. We hebben weinig response ontvangen op onze diverse oproepen in verschillende (social) media. We merken dat ook diverse zusterverenigingen hiermee worstelen.

Gelukkig hebben we Chantal bereid gevonden om de selectieleden op zaterdag te gaan trainen. Zij wordt hierbij ondersteund door Ghizlan. Daarnaast blijft zij de recreanten en bodyshapers op dinsdag training aanbieden. Wij zijn erg blij dat we als Dalto hiermee onze selectieleden gedegen kunnen blijven voorbereiden op wedstrijden en dat wij bovendien het grootste deel van onze recreatiegroep en bodyshapers les kunnen blijven aanbieden.

We hebben momenteel echter nog geen train(st)er beschikbaar voor de donderdag. Op deze dag boden wij de afgelopen jaren 2 uur recreatietraining, 2 uur selectietraining en 1 uur bodyshape training aan. We hebben inmiddels alle donderdag recreanten benaderd en de situatie uitgelegd. Wij zijn nu aan het kijken naar de mogelijkheid om deze groep op dinsdag recreatie turnen aan te bieden. Dit geldt ook voor de bodyshapers, die de mogelijkheid krijgen om aan te haken bij de dinsdag groep. We begrijpen dat dit voor een aantal leden geen ideale oplossing is en dat we hierdoor mogelijk leden verliezen. We zullen ons blijven inspannen om in de toekomst op de donderdag turnen en bodyshape aan te bieden.

We zullen aan het begin van het nieuwe jaar in gesprek gaan met onze selectieleden om de plannen van Chantal en bestuur voor het komend seizoen toe te lichten. We willen dan ook de behoeftes qua turnaanbod met de leden en ouders bespreken. We overwegen bijvoorbeeld om alle selectieleden op de zaterdag 3 uur te laten trainen zolang we geen alternatieven hebben. We zijn verder ook nog in gesprek met onze zustervereniging in Doorn met betrekking tot turnaanbod en verdere samenwerking.

We gaan ook nog na wat de gevolgen zijn voor de contributie als we tijdelijk minder trainingsuren aanbieden.   

 

Nieuwe bestuursleden gezocht!

De afgelopen jaren hebben we een mooie invulling van het bestuur gehad en het is ook wel gebleken dat dit nodig was om alle taken te kunnen uitvoeren. We komen nu op het moment dat een aantal dochters van bestuursleden afscheid zullen nemen van Dalto en dat is ook een natuurlijk moment voor de ouders om te stoppen als bestuurslid. Voor het nieuwe seizoen zijn we dan ook op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Wil jij iets moois doen voor de lokale sport en voor je kind en wil je werken met een enthousiast bestuur en trainster? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. We hebben deze extra hulp hard nodig om het turnen te kunnen blijven aanbieden in Driebergen.

 

Zonder nieuwe vrijwilligers geen Grote Clubactie komend jaar!

 

Gedurende de afgelopen jaren heeft Saskia met veel enthousiasme en inzet de organisatie van de grote clubactie verzorgd. En dit heeft Dalto geen windeieren gelegd. Elk jaar hebben we een mooi bedrag bij elkaar verzameld en daar hebben we als club veel plezier van. Dit biedt immers ruimte om te investeren in materialen en in het sociale karakter van de vereniging. Saskia kan het coördineren van de grote clubactie dit jaar niet meer combineren met haar bestuursactiviteiten voor Dalto. Wie wil deze afgebakende en dankbare taak dit jaar op zich nemen? Mochten wij geen vrijwilligers vinden dan betekent dit ook dat wij als Dalto niet aan de grote clubactie zullen deelnemen. Voor meer informatie over de grote clubactie, kun je contact opnemen met Saskia of één van de andere bestuursleden.

 

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat uiteraard graag. We wensen jullie allemaal in ieder geval een hele mooie zomervakantie toe!

 

Met sportieve  groet, namens de trainers en bestuursleden.

Dennis van Putten

Voorzitter Dalto

Nieuws Overzicht