inschrijven en opzeggen

Om je kind of jezelf in te schrijven kun je dit Inschrijfformulier Dalto Driebergen downloaden, printen en invullen.

Het ingevulde formulier kun je inscannen en mailen naar info@gvdalto.nl. Ook kun je het afgeven aan een trainer.

Reglement

1   INSCHRIJVEN
1.1   Bij inschrijving als nieuw lid is € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd (na twee gratis proeflessen). Dit bedrag wordt verrekend middels de eerste rekening.
1.2   Men wordt lid op de datum, zoals vermeld op het inschrijfformulier.
     
2   OPZEGGEN
2.1   Binnen het half jaar waarin men opzegt, is de gehele contributie verschuldigd. De halfjaarstermijnen gaan in op 1 april en 1 oktober. Uw opzegging moet voor die datum door DALTO ontvangen zijn, om geen contributie over het komende half jaar te hoeven betalen.
2.2   Opzeggingen worden uitsluitend schriftelijk geaccepteerd per e-mail aan info@gvdalto.nl of schriftelijk aan een van de trainers.
2.3   Wegblijven of mondelinge opzegging bij de leiding ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.