Dalto heeft een nieuwe voorzitter

Op de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft Dennis van Putten de voorzittershamer over gedragen aan zijn opvolger, Ted Dinklo.

De afgelopen vier jaar heeft Dennis van Putten de functie van voorzitter vol verve vervuld en heeft hij de vereniging door woelige tijden geloodst. 

Tijdens de ALV is Ted Dinklo unaniem ingestemd als voorzitter en heeft Dennis het figuurlijke stokje aan hem over gedragen.

We bedanken Dennis voor zijn passie en inzet en verwelkomen Ted van harte. 

Met sportieve groet,

 

Bestuur GV Dalto

Nieuws Overzicht