Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
BodyshapeBodyShape di.WeidestraatWekelijks op:dinsdag19:45 - 20:45
Vragen
Kies voor 1 soort les, locatie en tijd
Na bevestiging van Dalto kunt u eerst 2 proeflessen volgen
Na deze proeflessen wordt uw automatisch lid van Dalto, tenzij u per e-mail aan ledenadministratie@gvdalto.nl aangeeft geen lid te willen worden
Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Dalto om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Dalto Klik hier
 
Overige vragen
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Afgezien van de trainers leunt Dalto volledig op de inzet van vrijwilligers. 
Ook jij kunt iets betekenen voor Dalto! Incidenteel of structureel. Voor kleine of grotere taken. Alle beetjes helpen!
Opmerking