Lidmaatschapsvoorwaarden

Hierbij treft u de lidmaatschapsvoorwaarden van Dalto over het inschrijven als lid van de vereniging en het opzeggen van het lidmaatschap, inclusief de contributieregeling.

 

 

Reglement

1

 

Inschrijven

1.1

 

Bij inschrijving als nieuw lid is € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd (na twee gratis proeflessen). Dit bedrag wordt verrekend middels de eerste rekening

1.2

 

Men wordt lid op de datum, zoals vermeld op het inschrijfformulier

2

 

Contributie

2.1

 

Ieder lid is contributie verschuldigd. Dit moet via automatische incasso bij vooruitbetaling worden voldaan per 1 mei, 1 september en 1 januari.

2.2

 

Voor leden die niet via automatische incasso betalen, wordt een administratietoeslag van €10,= per factuur gerekend.

2.3

 

Het niet op tijd betalen van de contributie heeft tot gevolg dat u bij de eerste betalingsherinnering € 2,50 extra en bij de tweede herinnering € 5,00 extra moet betalen.

3

 

Opzeggen

3.1

 

Binnen de vier maanden waarin men opzegt, is de gehele contributie verschuldigd. De termijnen gaan in op 1 januari 1 mei en 1 september. Uw opzegging moet 1 maand voor die datum door DALTO ontvangen zijn, om geen contributie over de komende periode te hoeven betalen.

3.2

 

Opzeggingen worden uitsluitend schriftelijk geaccepteerd per e-mail aan ledenadministratie@gvdalto.nl of door in te loggen op onze website.

 

Statuten en Privacy Overzicht