Lidmaatschapsvoorwaarden

Hierbij treft u de lidmaatschapsvoorwaarden van Dalto over het inschrijven als lid van de vereniging en het opzeggen van het lidmaatschap, inclusief de contributieregeling.

 

 

Lees meer

Statuten

Gymnastiek en Turn vereniging Dalto bestaat sinds 1937 en heeft zich in deze periode ontwikkeld tot de vereniging die het nu is. Dit betekent dat de statuten van de vereniging mee moeten wijzigen met de vereniging én met gewijzigde wet- en regelgeving. 
De statuten worden daarom in de komende periode opnieuw opgesteld en na goedkeuring in de ALV, op deze plaats gepubliceerd.

Lees meer