Contributie

Automatische incasso van de contributie plaats vindt begin april en oktober plaats. Bij inschrijving wordt betaald naar rato van het aantal deelgenomen maanden tot aan het volgende betalingsmoment.

De contributie per halfjaar met ingang van 1 oktober 2020 is als volgt: 

  • Inschrijfgeld €7,50
  • Turnen kinderen 0 t/m 15 jaar € 61,00
  • Turnen selectietraining € 255,–
  • Body shape: €67,50
  • Volleybal € 78,00

Betaling van de contributie verloopt via automatische incasso

Tweemaal per jaar, zoals gebruikelijk in april en oktober, ontvangt u van ons een factuur. U kunt op ieder gewenst moment de automatische betaling stopzetten en u heeft het recht, indien u niet akkoord gaat met het afgeschreven bedrag, het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving te laten terugboeken.