Contributie

Automatische incasso van de contributie plaats vindt begin januari, mei en september plaats. Bij inschrijving wordt betaald naar rato van het aantal deelgenomen maanden tot aan het volgende betalingsmoment.

De contributie per vier maanden  met ingang van 1 januari 2023 is als volgt: 

  • Inschrijfgeld €7,50
  • Turnen kinderen 0 t/m 15 jaar € 42,75
  • Turnen selectietraining € 134,00
  • Bodyshape: € 47,25
  • Volleybal € 55,00

Betaling van de contributie verloopt via automatische incasso

Driemaal per jaar, zoals gebruikelijk in januari, mei en september, ontvangt u van ons een factuur. U kunt op ieder gewenst moment de automatische betaling stopzetten en u heeft het recht, indien u niet akkoord gaat met het afgeschreven bedrag, het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving te laten terugboeken.