Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
BodyshapeBodyShape di.WeidestraatWekelijks op:dinsdag19:45 - 20:45
BodyshapeBodyShape do.AkkerwegWekelijks op:donderdag20:00 - 21:00
GymDi Turnen groep 1-2 WeidestraatWekelijks op:dinsdag15:45 - 16:45
GymDi turnen groep 3-4 WeidestraatWekelijks op:dinsdag16:45 - 17:45
GymDi turnen groep 5-6WeidestraatWekelijks op:dinsdag17:45 - 18:45
GymDi turnen groep 7-8 en ouderWeidestraatWekelijks op:dinsdag18:45 - 19:45
GymDo turnen groep 1 t/m 5 AkkerwegWekelijks op:donderdag16:00 - 17:00
GymDo turnen groep 6 t/m 8AkkerwegWekelijks op:donderdag17:00 - 18:00
Vragen
Kies voor 1 soort les, locatie en tijd
Na bevestiging van Dalto kunt u eerst 2 proeflessen volgen
Na deze proeflessen wordt uw automatisch lid van Dalto, tenzij u per e-mail aan ledenadministratie@gvdalto.nl aangeeft geen lid te willen worden
Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Dalto om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Dalto Klik hier
 
Overige vragen
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Afgezien van de trainers leunt Dalto volledig op de inzet van vrijwilligers. 
Ook jij kunt iets betekenen voor Dalto! Incidenteel of structureel. Voor kleine of grotere taken. Alle beetjes helpen!
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking